Backme
Zuilen Zaal – 15:00

 

Backme.org voorziet content creators op een laagdrempelige wijze in een bijkomende inkomstenbron door de eigen achterban direct aan te spreken.

In combinatie met aanvullende dienstverlening op het gebied van B2B-diensten, draagt backme.org er aan bij de afhankelijkheid van advertenties op een duurzame wijze te verminderen, zodat content creators meer ruimte krijgen voor kwaliteit en verdere ontplooiing van hun vaardigheden.

www.backme.org
ahmed@saltmines.nl